No, vaše údaje o pokojovom srdcovom rytme sa vo vašom účte UniGo nezobrazujú?


Buďte si istí, že môžeme mať tušenie! Je možné, že ste vo svojom profile vynechali vyplnenie niekoľkých podrobností o sebe. Chýbajúce podrobnosti nám bránia vo výpočte vašej RHR.


Aby ste mohli vypočítať svoju pokojová srdcová frekvencia, musíte vo svojich podrobnostiach „O vás“ zvoliť (mužské alebo ženské) pohlavie. RHR sa počíta na základe veku, pohlavia, hmotnosti, výšky a ďalších biometrických údajov používateľa. Nezabudnite teda vyplniť všetky požadované podrobnosti v sekcii „O vás“, aby sme mohli začať tieto údaje podrobne analyzovať a vypočítať vaše RHR.


Svoju sekciu „O vás“ nájdete klepnutím na „Profil“ (symbol malého človeka - posledný v dolnej časti obrazovky aplikácie).