Optický snímač srdcovej frekvencie Delty vypočíta, koľkokrát tvoje srdce bije za minútu (úzm).


V režime srdcovej frekvencie začne Delta automaticky po niekoľkých sekundách merať tvoj tep a bude pokračovať v kontrole v 15-minútových intervaloch. Srdcovú frekvenciu si môžeš pozrieť priamo na Delte.


 

Delta tiež nepretržite zaznamenáva tvoju srdcovú frekvenciu, keď si v režime cvičenia. 


V predvolenom nastavení bude Delta pravidelne zaznamenávať tvoju srdcovú frekvenciu počas celého dňa. Toto môžeš obmedziť v nastaveniach aplikácie. Toto nastavenie a monitorovanie však používame na meranie pokojovej srdcovej frekvencie a vypočítanie tvojho VO2max v aplikácii.

Tvoje fyzické vlastnosti, technický stav Delty a typ a intenzita fyzickej aktivity môžu ovplyvniť meranie srdcovej frekvencie.