Tvoja Delta sa musí pravidelne čistiť, pretože sa pod remienkom môžeš potiť alebo tam mať nahromadené nečistoty, pozostatky krémov alebo iných častíc.

Remienok Delty di odporúčame vyčistiť len čistou vodou alebo pri väčších nečistotách použiť čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú mydlo. Na čistenie remienku môžeš použiť aj vlhkú handričku alebo mäkkú zubnú kefku.

Pred nasadením náramok vždy dobre vysuš.

Dlhodobé trenie a tlak môžu spôsobiť podráždenie pokožky, preto si po dlhšom použití Deltu zlož zo zápästia na približne hodinu.