Stlačením tlačidla režimu môžeš prechádzať nasledovnými obrazovkami Delty: 

Počet krokov 

V režime sledovania krokov Delta zobrazí tvoj aktuálny počet krokov. 

Spálené kalórie 

V režime kalórií Delta zobrazí tvoje aktuálne spálené kalórie. Jednotky je možné meniť v nastaveniach aplikácie (kcal alebo kJ). Predvolená jednotka je kcal. 

Prejdená vzdialenosť 

V režime prejdenej vzdialenosti Delta zobrazí aktuálnu dennú vzdialenosť. Jednotky vzdialenosti môžeš upraviť v nastaveniach aplikácie. 

Srdcová frekvencia 

V režime srdcovej frekvencie začne Delta automaticky po niekoľkých sekundách merať tvoj tep a bude pokračovať v kontrole v 15-minútových intervaloch. V predvolenom nastavení bude Delta merať tvoj tep automaticky. Merania tepu môžeš zmeniť v nastaveniach aplikácie.

Tvoje fyzické vlastnosti, technický stav Delty a typ a intenzita fyzickej aktivity môžu ovplyvniť meranie srdcovej frekvencie.

Režim cvičenia 

V režime cvičenia môžeš merať svoje cvičenie stlačením a podržaním tlačidla režimu. Toto zobrazuje tvoju srdcovú frekvenciu, počet krokov a uplynutý čas cvičenia. Klepnutím na tlačidlo režimu pozastavíš / obnovíš cvičenie a podržaním tlačidla režimu 3 sekundy ukončíš meranie cvičenia. Ak neukončíš režim cvičenia, automaticky sa ukončí po 5 hodinách.