Akonáhle je tvoja Delta úspešne spárovaná, bude sledovať tvoje každodenné aktivity.

Delta má farebný displej s dotykovou obrazovkou a tlačidlom režimu. Môžeš prechádzať rôznymi funkciami zariadenia klepnutím na tlačidlo režimu.

Osobné nastavovanie cieľov

Sme tu, aby sme tebe a tvojmu zdraviu pomohli, takže tvoj denný cieľ je predvolený na 8 000 krokov za deň. V aplikácii môžeš svoj cieľ zmeniť.

Notifikácie prichádzajúcich hovorov a správ

Delta môže z telefónu zobraziť oznámenia o prichádzajúcich hovoroch a správach.

Telefón a zariadenie musia byť v dosahu.

Upozornenia tiež spôsobia vibráciu Delty.

Pripomienky pohybu

Delta ti pripomenie, aby si sa trochu pohýbal, ak si príliš dlho napríklad v sede. Budeš cítiť vibráciu a uvidíš pripomienku na Delte. Táto funkciu môžeš priamo v aplikácii kedykoľvek vypnúť.