Odporúčame reštartovať zariadenie, ak sa vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich problémov:


- Problémy so synchronizáciou


- Zariadenie mrzne alebo neodpovedá


- Zariadenie nesleduje kroky alebo iné štatistiky správne


Ak chceš reštartovať náramok Delta, klepni na tlačidlo režim, až kým sa nezobrazí režim funkcií:Stlačením a podržaním tlačidla režimu na 2 sekundy vstúpiš do režimu funkcií. Stláčaj tlačidlo režimu, kým sa nezobrazí obrázok reštartovanie:Keď si vo funkcii reštartovanie, stlač a podrž tlačidlo režim na 3 sekundy, aby si resetoval svoj Delta náramok.