Ak chceš vypnúť zariadenie Delta, ťukni na tlačidlo režimu, až kým sa nezobrazí funkčný režim:

Stlačením a podržaním tlačidla režimu na 2 sekundy vstúpiš do režimu funkcií. Stláčaj tlačidlo režimu, kým sa nezobrazí obrázok vypnutia:

Keď je zobrazený displej vypnutia, vypni zariadenie stlačením a podržaním tlačidla režimu na 3 sekundy.