Ak chceš zapnúť náramok Delta, jednoducho stlač a podrž tlačidlo Režim na 3 sekundy.

Logo Delta sa zobrazí po úspešnom zapnutí zariadenia a po 3 sekundách vstúpiš do režimu hodín a teraz môžeš prepínať medzi rôznymi funkciami zariadenia pomocou tlačidla režim.