Tvoje skóre VOmax hovorí o množstve kyslíka, ktoré využíva tvoje telo pri maximálnej záťaži počas aeróbneho cvičenia.


Vysvetlíme ti to na príklade. Predstav si, že si na medzinárodnom letisku a tešíš sa na začiatok tej dovolenky snov, na ktorú si si roky šetril(-a). Na obrazovkách vidíš, že tvoj let prijíma nastupujúcich, ale prichádza katastrofa – zistíš, že si na nesprávnom termináli! Takže začína závod s časom, aby si to ešte stihol(-la) na druhý koniec letiska – myslíme si, že sa nepomýlime, keď povieme, že budeš bežať tak rýchlo ako ťa nohy ponesú!


V takýchto situáciách tlačíme svoje telo na hranicu aeróbnych limitov – tvoje telo bude využívať maximum kyslíka, aby fungovalo na svojej maximálnej kapacite. 


Tvoje skóre VOmax je mierou toho, koľko kyslíka využíva tvoje telo v takýchto prípadoch.


Zjednodušme to:


VOmax = (množstvo kyslíka vdýchnutého pri nádychu) mínus (množstvo kyslíka vydýchnutého pri výdychu)


VOmax je možné merať v mililitroch kyslíka, využívaného za jednu minútu na kilogram telesnej hmotnosti (mL/kg/min)


Ako si dokážeš predstaviť, získavanie tohto priameho merania si vyžaduje nákladné laboratórne vybavenie a školených profesionálov pri riadení testu – zdroje, ku ktorým má prístup len veľmi málo z nás.


Z tohto dôvodu vyvinuli zdravotní výskumníci praktickejší a lacnejší spôsob odhadu tvojho skóre VO2 (nech žije veda!).


Naši dátoví analytici používajú Uth-Sørensen-Overgaard-Pedersen rovnicu VO, ktorá využíva tvoj maximálny srdcový tep a pokojový srdcový tep na výpočet odhadu tvojho skóre VOmax.


Keď použijeme tvoje srdcové údaje na odhad tvojho skóre VOmax, toto sa potom určí podľa pohlavia a špecifických vekových klasifikácií.


Vo všeobecnosti platí, čím vyššie je tvoje skóre VOmax, tým vyššia je tvoja kardiorespiračná kondícia a aeróbny výkon. Podľa jednej správy má Usain Bolt VOmax rovné 88,2!


Zaujímavý fakt: tvoje skóre VOmax a tvoj pokojový srdcový tep sú v opačnom vzťahu. Keď sa tvoje skóre VOmax zvyšuje, tvoj pokojový srdcový tep sa znižuje. Takže takto vyhrávaš dvakrát!