Máš nízky pokojový srdcový tep (RHR), ktorý je v hodnotení žltý alebo červený? A stále čakáš na svoje skóre VO2 max? Rozumieme, že si začínaš myslieť, že je niečo trochu v neporiadku, ale chceme ťa uistiť, že máme na srdci tvoje najlepšie záujmy (odpusť tú slovnú hračku!) 


Pre tých z nás, ktorí chcú toho vedieť o srdci čo najviac, nízky pokojový srdcový tep (RHR) často odráža veľmi efektívne fungovanie srdca. Napríklad športovci často mávajú zdravý pokojový tep nižší, než priemerná populácia (podľa jednej správy má Roger Federer RHR 35 ú/min.).

 Naopak, pre neaktívnych jednotlivcov by mohol taký istý RHR indikovať chorobu srdca – bradykardiu, ktorá vyžaduje zdravotnú starostlivosť.


Náš tím dátových vedcov tvrdo pracuje na vývine modelu analýzy, ktorý dokáže identifikovať, keď je nízky RHR kvôli atletickosti a naopak, keď by mohol byť príznakom bradykardie. Medzičasom si myslíme, že je lepšie urobiť chybu z opatrnosti: vydáme ti žlté alebo červené hodnotenie RHR a zadržíme ti generovanie tvojho VO2 max. 


Ak máš obavy zo svojho nízkeho RHR, odporúčame ti navštíviť svojho lekára a dozvedieť sa viac o tom, čo to pre teba znamená.