Rozdiely medzi našou appkou a HealthKit (appka Apple Watch) si môžeš všimnúť kvôli rôznym dátovým sadám, ktoré sa započítavajú do pokojového srdcového tepu.

 Náš tím dátových vedcov je v súčasnosti uprostred dolaďovania algoritmu, ktorý používame na generovanie tvojich údajov o srdcovom tepe. V súlade s vedeckými štúdiami, revidovanými našimi kolegami, v súčasnosti pracujeme na vylučovaní neplatných dátových bodov, ktoré by mohli skresľovať analýzu tvojho pokojového srdcového tepu – ako napr. keď tvoj srdcový tep klesne počas spánkových periód.
 Toto môže mať za následok vyšší priemerný pokojový srdcový tep a nižšiu hodnotu VO2 max, než sa zobrazuje v tvojej appke HealthKit.