Doteraz sme sa už určite zmienili o 28-dňovom posuvnom časovom okne, ktoré používame na výpočet množstva tvojich zdravotných hodnotení. Ak si nie si istý(-á), čo tým myslíme, uvoľni sa – si vo väčšine! Vrhneme na to trochu svetla týmto príkladom. Ak by bol dnešný dátum 29. júla, budeme analyzovať údaje z tvojho zariadenia za posledných 28 dní – 1. až 28. júla. A preto sa to nazýva 28-dňové časové okno. Rozumieš?


Keď začne ďalší deň, časové okno sa posunie vpred o jeden deň. Preto sa nazýva posuvné časové okno. Údaje zaznamenané 1. júla v tejto chvíli stratili platnosť a včerajšie údaje z 29. júla boli zahrnuté namiesto nich.


Znamená to, že musíš svoje zariadenie nosiť každý deň? Aj keď je to kvôli čo najspoľahlivejším a najpresnejším hodnoteniam ideálne, je tiež OK si od svojich hodiniek Fitbit alebo Apple Watch z času načas oddýchnuť. Aby si spĺňal kritériá pre nasledujúce zdravotné hodnotenia, musíš nám poskytnúť aspoň 14 dní alebo nocí údajov zo zariadenia v rámci 28-dňového posuvného okna:

Srdce: 

  • Hodnotenie Pokojového srdcového tepu
  • Hodnotenie VO2 Max


 Spánok:

  • Hodnotenie Času spánku
  • Hodnotenie Efektivity spánku


 Aktivita:

  • Hodnotenie Priemerného denného počtu krokov


Všimni si: Tvoje Hodnotenie Mysle používa 14-dňové posuvné časové okno.