Synchronizoval si s nami svoje zariadenie Fitbit pravidelne, avšak tvoja prehľadová obrazovka od teba stále požaduje ďalšie údaje? Ak je to tak, je dobré skontrolovať tvoje nastavenia Fitbit. Možnože sa stalo, že appka Fitbit ešte nemá povolenie odosielať k nám tvoje zdravotné údaje. 


Postupuj podľa krokov nižšie a skontroluj dátové nastavenia appky Fitbit. 


Krok 1. Otvor našu appku.


Krok 2. Otvor svoju stránku Nastavení a prejdi dole na Zariadenia.


Krok 3. Ak už je zariadenie Fitbit odpojené alebo sa neobjavuje, prejdi na Krok 5


Ak je zariadenie Fitbit pripojené, klikni na modré prepojenie. Budeš vyzvaný(-á) na odpojenie svojho zariadenia Fitbit. *Všimni si, že bez zariadenia nebudeš môcť nastavenie dokončiť, budeš musieť nútene zatvoriť appku, aby si sa vrátil(-a) na stránku svojich nastavení*


Krok 4. Po vynútenom zatvorení a opätovnom otvorení appky by mala tvoja stránka nastavení zobrazovať, že nie sú pripojené žiadne zariadenia.


Krok 5. Znova pripoj svoje zariadenie Fitbit prechodom späť na Zariadenia (na karte nastavení). Teraz by si mal vidieť možnosť Pripojiť svoje zariadenie.


Krok 6. Ak ešte nie si prihlásený(-á) na Fitbit, bude sa vyžadovať tvoje prihlásenie.


Krok 7. Po prihlásení budeš požiadaný(-á) o poskytnutie prístupu pre svoje údaje Fitbit. Vyber prvú možnosť „Povoliť všetky“, potom vyber „Povoliť“ v spodnej časti obrazovky.


Krok 8. Teraz budeš automaticky vrátený(-á) do našej appky, ktorá by mala zobrazovať tvoje zariadenie ako pripojené.


A to je všetko! Tvoje pripojenie zariadenia Fitbit bolo obnovené a tvoje zdravotné údaje sa odošlú k nám na analýzu.