Máš nízky pokojový srdcový tep (RHR), ktorý je v hodnotení žltý alebo červený? Stále čakáš na svoje skóre VO2 max? Alebo si už možno predtým mal(-a) hodnotenie zobrazené a teraz sa začalo skrývať? Rozumieme, že si začínaš myslieť, že je niečo trochu v neporiadku, ale chceme ťa uistiť, že máme na srdci tvoje najlepšie záujmy (odpusť tú slovnú hračku!)


Pre tých z nás, ktorí chcú toho vedieť o srdci čo najviac, nízky pokojový srdcový tep (RHR) často odráža veľmi efektívne fungovanie srdca. Napríklad športovci často mávajú zdravý pokojový tep nižší, než priemerná populácia (podľa jednej správy má Roger Federer RHR 35 ú/min.).

 Naopak, pre neaktívnych jednotlivcov by mohol taký istý RHR indikovať chorobu srdca – bradykardiu, ktorá vyžaduje zdravotnú starostlivosť.


Náš tím dátových vedcov tvrdo pracuje na vývine modelu analýzy, ktorý dokáže identifikovať, keď je nízky RHR kvôli atletickosti a naopak, keď by mohol byť príznakom bradykardie.

 Naším cieľom je mať túto funkciu dostupnú v appke čo najskôr.
 Medzičasom si myslíme, že je lepšie urobiť chybu z opatrnosti: vydáme ti žlté alebo červené hodnotenie RHR a zadržíme ti generovanie tvojho VO2 max. 


Ak máš obavy zo svojho nízkeho RHR, odporúčame ti navštíviť svojho lekára a dozvedieť sa viac o tom, čo to pre teba znamená.


 Ak sa ti v aplikácii zobrazuje priemerný pokojový srdcový tep RHR nad 57 ú/min., ale ešte nemáš svoje hodnotenie VO2 max, odošli snímku svojej prehľadovej obrazovky Srdca nášmu tímu podpory
 a my sa na to pre teba pozrieme.

Poznámka: Vedci sa vyhýbajú výpočtom Vo2 max pre ľudí s vekom nad 65 rokov! 
Naše analytické modely sú založené na súčasnej vedeckej praxi, takže ak máš 65 alebo viac rokov, ani my ti nebudeme generovať hodnotenie Vo2 max!

 Dúfame, že nakoniec vyvinieme algoritmus, ktorý sa bude hodiť pre všetky vekové skupiny, ale zatiaľ musíme robiť chyby z opatrnosti a zdržať sa tvojho hodnotenia Vo2.