Ahojte všetci, ktorí túžite po bodoch navyše! Ak čítate bonusové články o cvičení celkom sami…, dostávate hodnotenia A+!


Pre tých z vás, ktorí sotva absolvovali hodiny telesnej výchovy – a pre ktorých bolo čítanie navyše trestom – aj vy máte šťastie. Chystáme sa vám povedať o jednoduchom spôsobe, ako dostať tie extra známky – a svietiace zelené hodnotenie Aktivity!
 

Pri analýze tvojej aktivity počítame minúty tvojho cvičenia buď ako intenzívne, alebo mierne.

 

Naše hodnotenia sú založené na odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, aspoň 
75 minút intenzívnej aktivity alebo 150 minút miernej aktivity za týždeň.
 

To znamená, že aj rýchla chôdza okolo bloku 
A poriadne posilňovanie v telocvični je možné pripočítať k tvojej týždennej aktivite – ak sa svoj srdcový tep zvyšuje.


Ale pŕŕŕ, Nelly! Kým to rozbalíš len pri tom intenzívnom cvičení, aby si prešla cieľovú čiaru, mala by si vedieť toto! Mala by si skúsiť robiť kombináciu oboch, intenzívnej aj miernej aktivity, aby si dosiahla svoj cieľ aktivity… ich zmiešanie je najlepšie!