Ak čítaš tieto riadky, potom si asi prekvapený(-á), že tvoje hodnotenie Nálady sa zmenilo na žlté alebo červené.


Myslíš si: „Mal som sem-tam niekoľko obyčajných dní, ale nikdy som si nevybral možnosť zachmúrenej tváre. Ako by toto hodnotenie mohlo byť správne?“ 


Najprv si pripomeňme, že tvoje hodnotenia tu nie sú na to, aby prinášali výsmešný posudok ako ničomník z každodenného seriálu – sme tu, aby sme ti pomohli lepšie porozumieť tvojmu zdraviu, pretože znalosť je prvým krokom k posilneniu a zlepšeniu.


Náš tím údajových vedcov použil vedecky overené merania duševnej pohody, aby vytvoril rámec pre naše hodnotenia Mysle.


Konkrétne naši analytici nahliadli do Indexu duševnej pohody päť Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO-5) v súvislosti s výskumnou štúdiou našich vlastných účastníkov, aby určili parametre každého hodnotenia Mysle. 


Pomocou týchto výsledkov určili naši vedci profily hodnotenia Nálady, založené na pomere dobrých a zlých emócií, vybraných za posledných 14 dní. Môžeš dostať žlté alebo červené hodnotenie Nálady bez toho, aby si si kedykoľvek vybral celkovú možnosť „Zle“ alebo „OK“ na začiatku prihlásenia.

Uvedieme príklad!


Deň je na konci a používateľ Bobbie sa prihlasuje. Na prvej stránke prihlásenia Bob volí celkovo Cítim sa „Dobre“.  


Bob potom vyberie 5 emócií:

  • 1 pozitívna emócia = Vďačný
  • 4 negatívne emócie = Mrzutý, Úzkostlivý, Sklamaný, Znechutený

Pomer = 1:4 pozitívne k negatívnym emóciám


S pomerom 1:4 je výsledok Bobovho výberu, že negatívne emócie prevažujú na pozitívnymi. Aj keď najprv hlásil celkovo dobrý deň, pomer pocitov preváži jeho hodnotenie smerom k žltému alebo červenému.

Nezabúdajme, že žlté alebo červené hodnotenie tu nie je na to, aby ťa odradilo – v skutočnosti je to dobrá indikácia, že si skutočne opísal svoje pocity (nie je vždy ľahké byť k sebe úprimný).


Nakoniec, vyplnenie  nahlásenia nálady nie je o výbere odpovedí, ktoré nám majú priniesť zelené hodnotenie – je to o tom, aby sme si dopriali chvíľku v našom uponáhľanom dni a zastavili sa, pouvažovali a uvedomili si svoj emocionálny stav.