Tvoje hodnotenie Nálady nie je určené podľa celkovej nálady, ktorú si vyberáš na prvej stránke pri jej nahlásení. Nie, je určené podľa jednotlivých emócií vybraných na stránke Emócie. Pri výpočte tvojho skóre prihliada naša analýza k pomeru negatívnych a pozitívnych emócií, ktoré si si vybral(-a) za posledných 14 dní.


Možno si myslíš: „Aký vplyv majú OK emócie?“ 


Klasifikácia každej OK emócie závisí od jednotlivej emócie o ktorej hovoríme. Neboli, takpovediac, všetky vytvorené rovné!


Je možné dostať zelené hodnotenie, alebo žlté hodnotenie, či červené hodnotenie, aj keď si vyberáš iba OK emócie. Počíta sa to, čo si vyberieš. 


Napríklad:
Vieme, že OK emócia pokojného pocitu by sa nemala považovať za rovnocennú s OK emóciou pocitu ustarostenosti – a správne, tvoje hodnotenie neovplyvnia rovnako