Dobrý a zaslúžený spánok – to je raj. Kto by nebol rád zababušený v teplej postieľke, kde by sníval bez akýchkoľvek starostí? 


Spánková štatistika, keď si v skutočnosti nespal(-a), už taká rajská nie je. Ako keď tvoj graf ukazuje dlhšie trvanie spánku, než očakávaš.


Chceme ťa ubezpečiť, že si nemyslíme a nepredpokladáme, že stláčaš tlačidlo snooze! Napokon, my nemôžeme údaje vytvárať, ale analyzujeme údaje, ktoré dostávame od tvojej spánkovej appky cez appku Zdravie. 


Ak trvanie tvojho spánku vyzerá príliš dlhé, je pravdepodobné, že do appky Zdravie odosiela o tebe údaje viac než jedna appka. Napríklad, ak si si stiahol aj appku Pillow aj appku Sleep ++, môžu obidve zaznamenávať tvoj spánok a odosielať tieto údaje do appky Zdravie – s následkom prekrývania spánkových položiek. 


Takže, keď sme určili príčinu problému, čo bude nasledovať?


Vyber si svojho favorita: Odinštaluj tie doplnkové spánkové appky, až kým zostane len jedna. Je to trochu tvrdé, vieme, ale niekedy musíš byť tvrdý(-á), aby si bol(-a) dobrý(-á)!


ALEBO


Vypni všetky doplnkové spánkové appky v appke Zdravie: Ak sa nevieš prinútiť k odinštalovaniu, jednoducho postupuj podľa krokov nižšie a zastav svoje doplnkové spánkové appky, aby neposielali údaje do appky Zdravie.


Krok 1. Otvor appku Zdravie.

Krok 2. Zo spodného panela vyber položku „Zdroje“.

Krok 3. Vyber spánkovú appku, ktorú chceš vypnúť (možno budeš musieť rolovať cez zoznam appiek).

Krok 4. Pod nadpisom „Povoliť zápis údajov“ uvidíš túto funkciu ZAPnutú. Túto možnosť, prosím ťa, VYPni. 

Krok 5. Zopakuj tento proces pre všetky doplnkové spánkové appky. 


Po odinštalovaní/vypnutí údajov tvojich doplnkových spánkových appiek by si si pre nasledujúce noci mal(-a) všimnúť zmenu v trvaní spánku na svojom spánkovom grafe. 


Všimni si: Niektoré tvoje staré spánkové údaje sa neodstránia.

 

Ale počkaj! Nezatváraj ešte tieto FAQ! Je dôležité si všimnúť, že hodnotenie Trvania spánku, ktoré sa zobrazuje v našej appke, sa zakladá na priemernom trvaní spánku zaznamenaného za posledných 28 nocí.


To znamená, že tvoje predchádzajúce spánkové položky budú stále zahrnuté do výpočtu tvojho spánkového hodnotenia, až kým nestratia platnosť.


V závislosti od toho, koľko predošlých spánkových položiek je na tvojom konte stále platných, môže trvať aj týždeň alebo viac, kým nové spánkové položky znížia priemernú hodnotu trvania spánku na presnejšiu hodnotu.


Vieme, že čakanie môže byť nudné, tak prečo nevyužiť túto dokonalú príležitosť na zvýšenie trpezlivosti (aktívne cvičenie trpezlivosti je spojené s lepším duševným zdravím a vyššou pravdepodobnosťou dosiahnutia cieľov!). Nezabúdaj na klasické reklamné slogany na šampón Pantene z roku 1990 – „Nestane sa to za noc, ale stane sa to!“