Takže, už si čítal(-a) články FAQ o OK emóciách a ako ovplyvňujú tvoje hodnotenie Nálady, ale máš stále otázky ohľadom toho, prečo stále vidíš červenú.


Pretože tu nehovoríme o hneve (o tom existujú štúdie), môžeme ti vysvetliť, prečo tvoje hodnotenie Mysle vyzerá tak, ako vyzerá – a podať ti pomocnú ruku, ak potrebuješ nejakú ďalšiu podporu.
 

Tvoje celkové hodnotenie Mysle zohľadňuje tvoje každodenné nahlasovanie nálady, ako aj tvoje odpovede na prieskum Emocionálneho zdravia (WHO 5).


Mal(-a) si ťažký mesiac a úprimne si zodpovedal(-a) prieskum WHO 5.. a teraz si uviazol(-la) v červenej? Neboj sa! Aj keď tvoje odpovede na prieskum Emocionálneho zdravia ovplyvnia tvoje hodnotenie Mysle, v živote nič nie je naveky...  a ty budeš mať príležitosť prejsť prieskumom znova, iba si ho nájdi v spodnej časti hodnotiacej stránky „Emocionálne zdravie“.

 Ak stále vidíš červenú čo sa týka hodnotenia tvojho Emocionálneho zdravia a máš z toho nejaké neočakávané myšlienky alebo obavy, zájdi za svojím lekárom, alebo za niekým, komu dôveruješ.
 Sme tu pre teba... ale nič nenahradí rozhovor s niekým, kto ťa pozná najlepšie (sem patria aj tvoji domáci miláčikovia!)