Už si si niekedy kúpil(-a) vajíčka v kartóne, a keď si prišiel(-la) domov, zistil(-a) si, že jedno chýba? OK, možno sa ti to ešte nestalo (pretože si dosť inteligentný(-á) a predtým, než ich dáš do vozíka, zbežne ich skontroluješ), no chceme sa dostať k tomu, že nikto sa necíti rád okradnutý. Takže chápeme, prečo možno bezmocne zatínaš päste, keď vidíš svoj graf trvania spánku a v ňom menej chŕŕŕ, než je v tvojej spánkovej appke.


Takže, existujú pre to dve pravdepodobné vysvetlenia:


Máš jednu alebo viac periód, kedy sa v noci, alebo vo vyhradenom čase spánku zobudíš na 40 a viac minút.


Alebo


V tvojom konte chýbajú údaje.


Tvoja zvedavá myseľ sa môže pýtať: „Prečo záleží na tom, či sa počas spánku zobudím?“ Aby sme ti na to mohli odpovedať, musíme najprv pochopiť rozdiel medzi hlavným spánkom a doplnkovým spánkom.


Hlavný spánok 


Považujme za tvoj hlavný spánok tvoj najdlhší čas spánku, pričom intervaly bdenia trvajú menej než 40 minút. Nie je to jasné? Uvedieme príklad!


Zoznám sa s Joeom. Joe má rád dlhé prechádzky po pláži a pochechtáva sa, keď vidí, ako si ľudia vo svojich autách nahlas spievajú, keď si myslia, že ich nikto nevidí. ? Joe zaspáva každý večer o 22:00, o 0:15 sa zobudí a ide na záchod a zaspí znova o 0:30 a spí až do 6:00, kedy sa zobúdza, aby začal nový deň.


Pre Joea je možné určiť dve spánkové periódy:


Spánok jedna – 22:00 až 0:15. (2 hodiny 15 minút)

Spánok dva – 0:30 až 6:00. (5 hodín 30 minút)


Aj keď Joe nespal nepretržite celú noc, interval medzi týmito dvoma periódami bol kratší než 40 minút. Pretože to takto bolo, tieto dve periódy je možné spojiť a predstavujú Joeov hlavný spánok. Keď Joe otvorí našu aplikáciu, uvidí trvanie spánku 7 hodín a 45 minút, ktoré sa zobrazí na jeho spánkovom grafe.


Doplnkový spánok


Akákoľvek spánková perióda, ktorá je kratšia než tvoj hlavný spánok a objaví sa viac ako 40 minút pred alebo po tvojom hlavnom spánku, sa považuje za doplnkový spánok.


Zoznám sa s Josie. Josie je šampiónkou v kickboxe, ktorá má rada horory z 80. rokov a mätovú zmrzlinu. Josie každý večer zaspí o 21:00, zobudí sa o polnoci a sleduje svoju obľúbenú neskorú talk show, potom znova zaspí o 1:00, zobudí sa o 7:00 a začne svoj deň.


Pre Josie je možné určiť dve spánkové periódy:


Spánok jedna – 21:00 až 0:00 (3 hodiny 0 minút)

Spánok dva – 1:15 až 7:00. (5 hodín 45 minút)


Celkové trvanie spánku Josie je 8 hodín a 45 minút, avšak pretože medzi týmito dvoma periódami bol interval dlhší než 40 minút, iba najdlhšia spánková perióda bude klasifikovaná ako jej hlavný spánok.

Kratšia spánková perióda bude klasifikovaná ako doplnková spánková perióda – a nebude zahrnutá v našej analýze. Takže keď Josie otvorí našu aplikáciu, uvidí trvanie spánku 5 hodín a 45 minút, ktoré sa zobrazí na jej grafe.


Prečo do našej analýzy nezahŕňame doplnkový spánok? 


Práve teraz sa možno pýtaš „Prečo vyčleňujete moje doplnkové spánkové periódy?!“ No, pretože naši dátoví vedci/bifľoši sú puntičkári na výskum podložený dôkazmi a na to, čo hovorí o spánku veda.


Existuje OBROVSKÉ množstvo výskumov zameraných na to, ako nás trvanie spánku ovplyvňuje fyzicky a psychicky. Ale stačí, keď pochopíš toto: VŠETKY tieto štúdie berú do úvahy iba hlavný spánok človeka. Sme zodpovední za to, aby sme našim používateľom poskytovali dôkazmi podložené hodnotenia a rady, a tak aj my v našej analýze používame iba hlavný spánok.


Prerušovaný spánok, ako u Josie, má odlišný dopad na telo, než keby spala to isté množstvo času bez dlhého prerušenia. Potrebuješ príklad? Predstav si, že máš hrozné bolesti hlavy a potrebuješ uľaviť od bolesti, HNEĎ! Vzal(-a) by si si dva aspiríny hneď teraz? Alebo by si si vzal(-a) pol aspirínu každú hodinu počas nasledujúcich štyroch hodín? Je to to isté množstvo, ale načasovanie spôsobí veľký rozdiel v tom, ako sa cítiš. 


Ak máš obavy, že mohlo dôjsť k chybe v údajoch, nemusíš sa utápať v neistote – jednoducho nám napíš a pripoj niekoľko snímok obrazovky! Nemusíš písať vo veršoch, vlastne len skopíruj a prilep šablónu nižšie, vyplň podrobnosti a pripoj svoje snímky obrazovky. Malina!


Predmet: Neúplné údaje na mojom spánkovom grafe

Meno:

E-mailová adresa spojená s aplikáciou je

Synchronizoval(-a) si aplikáciu v posledných 2 hodinách?

Deň a dátum neúplného trvania spánku:

Prilož snímku(-y) obrazovky svojho spánkového sumáru appky Fitbit/Zdravie, kde je vidno zmienené neúplné dni.

Prilož snímku(-y) obrazovky svojho spánkového grafu so zvýraznením relevantných dní.