Tvoja prehľadová obrazovka ti ponúka prehľad tvojich aktuálnych zdravotných hodnotení a poskytuje ti jednoduchý prístup k tvojim podrobným sumárnym stránkam.


Vyber si zdravotnú kategóriu a dotkni sa kdekoľvek vnútri rámika


Pozri kategóriu „Myseľ“


Nasmeruje ťa to na podrobnú sumárnu stránku. Na tejto stránke sa nachádzajú osobné náhľady a ďalší prístup k informáciám o tvojom zdravotnom hodnotení – jednoducho čítaj ďalej pomocou šípok. 


Výber šípok v rámci tvojej sumárnej stránky ťa nasmeruje k ďalším informáciám ohľadom danej témy.