Keďže čítaš tieto riadky, pravdepodobne si si už všimol(-la) rozdiel medzi informáciami zobrazenými na tvojich sumárnych stránkach a informáciami zobrazenými v osobných náhľadoch.


Neľakaj sa – nie sme ako nejaký pokrytecký politik, ktorý mení svoju rétoriku, keď sa blížia voľby. Tento rozpor nastáva preto, že sumárna stránka a náhľady používajú na výpočet zobrazovaného priemerného čísla odlišné časové rámce údajov.


Vysvetlíme ti to na príklade.


Stránka so súhrnom zobrazuje váš priemerný denný počet krokov.Tento priemer sa počíta každý deň analyzovaním tvojich údajov o počte krokov za posledných 28 dní.


Priemerný počet krokov v náhľade sa líši od priemeru na sumárnej stránke, pretože bol vypočítaný pomocou údajov za 28 dní pred dátumom náhľadu.


Ak máš stále pocit, že niečo nie je v poriadku, nechaj nášmu tímu podpory krátku správu tu, vrátane odkazu s tvojou prepojenou e-mailovou adresou a radi sa na to pre teba bližšie pozrieme.