Pri riešení problémov s tvojimi spánkovými údajmi je dôležité pochopiť tok údajov z tvojho zariadenia Apple Watch do našej appky. Tento proces má 3 fázy. 


Fáza 1. Tvoje zariadenie Apple Watch zaznamenáva tvoje spánkové údaje a odosiela ich do tvojej vybranej spánkovej appky.


Fáza 2. Tvoja spánková appka odosiela tieto údaje do appky Zdravie na tvojom iPhone. 


Fáza 3. Keď prebehne synchronizácia, získame tvoje údaje z appky Zdravie. Do hodiny po synchronizácii by sa tieto údaje mali zobraziť na tvojich Spánkových grafoch v appke.


Ak ti chýbajú spánkové položky v appke, možnože tvoja spánková appka neodosiela údaje do appky Zdravie. Postupuj podľa týchto krokov a zisti to!


Krok 1. Otvor appku Zdravie na svojom iPhone. 


Krok 2. Vyber možnosť Prehľadávať zo spodného panela, posuň nadol a potom vyber možnosť Spánok.


Krok 3. Vyber položku Spánková analýza


Krok 4. Na paneli hore zmeň zobrazenie na možnosť mesiac (M) a zobraz všetky spánkové položky za posledný mesiac. *Všimni si, že purpurové alebo položky „V POSTELI“ neznamenajú namerané spánkové údaje od spánkovej appky tretej strany*


Ak chýbajú spánkové položky v appke Zdravie


Ak si všimneš, že tu chýbajú spánkové položky, potom pre teba máme zlú správu, tvoja spánková appka neodosiela všetky tvoje údaje do appky Zdravie (takže sa neposlali ani k nám). Je potrebné, aby si požiadal(-a) o pomoc tím podpory svojej spánkovej appky.


Všetky moje spánkové položky sú v appke Zdravie, ale chýbajú v Spánkovom grafe vo vašej appke


Ak v appke Zdravie vidíš spánkové položky, ktoré nie sú zobrazené na spánkovom grafe v našej appke, potom je načase zavolať na podporu! Kontaktuj náš tím podpory tu a nezabudni priložiť nižšie uvedené podrobnosti. Nemusíš písať ako Shakespeare, vlastne stačí, keď skopíruješ a prilepíš šablónu nižšie, vyplníš podrobnosti a pripojíš svoje snímky obrazovky.


Meno

E-mailová adresa spojená s aplikáciou je

Synchronizoval(-a) si aplikáciu v posledných 2 hodinách?

Deň a dátum chýbajúceho/neúplného trvania spánku: 

Prilož, prosím ťa, snímku obrazovky spánkových údajov za posledný mesiac z appky Zdravie.

Prilož snímku obrazovky tvojho spánkového grafu.